ЧАНАХ

Аливаа юмыг буцалгаж боловсруулах - Загас чанах нь загас чанаж … Б.Ринчен. Заан залуудай., мах чанах (мах буцалгах), цай чанах (цай буцалгах) - Цай чанах зуур, босоод ирсэн байв. Н.Банзрагч Зам.

мах чанах мах буцалгах
цай чанах цай буцалгах