ЧАГНААЛДАХ

Чагнаал дуугаргах, дуут дохио өгөх - Галт тэрэгний буудлаас арай хийж хөдлөн, Намшир тэргээ чагнаалдсаар олон дэлгэрэнгүй... Д.Гармаа. Бурхан багшаа худалдсан нь.