ЧАГРАВАРДИ
/ хуучирсан /
Хүрдэн орчуулагч хаан, чакраварди.