ЧАГНУУЛАХ

1. Сэм сонсуулах, чих тавин анхааруулах: яриаг нь чагнуулах (яриаг нь хүнээр сэм сонсуулах);


2. Чагнуураар чагнаж шинжүүлэх - Амьсгалаа бууруулан цээжээ чагнуулж байсан өвгөн алгуур сонсоо юм уу, -Аа юу гэнэ вэ? гэж дэлгэрэнгүй...Ш.Цэен-Ойдов. Дахин дэлгэрсэн яргуй.