ЧАГНАХ

1. Чих тавих, сонсох - Чагнан чагнан сонссон намрын оройг санаж байна уу. Т.Санжжав. Дурлал хайрыг минь дамжуулаарай., чимээ чагнах (а. Чимээ гарахыг чих тавин сонсох; б. Ямар нэг хэл чимээ ирэх болов уу хэмээн хүлээх), яриа чагнах (яриаг чих тавин анхаарах, сонсох) - Хажуугийнхаа хүмүүсийн яриаг чагнан сууна. Ж.Пүрэв. Гурван зангилаа;


2. Хүний үг яриаг нууцаар сэм сонсох: гэрийн гаднаас чагнах (хүний яриаг гэрийн гаднаас сэм сонсох), утас чагнах дэлгэрэнгүй...
3. Чагнуураар чагнаж шинжих;
4. [шилжсэн] Дуу чимээ, сураг ажиг дохио хүлээх;
5. [шилжсэн] Бороо, салхи зэргийн түр зуур зогсох, намдах.

чагнан сонсох чих тавин сонсох
чагнаж суух чих тавин сонсож суух
чимээ чагнах а. Чимээ гарахыг чих тавин сонсох; б. Ямар нэг хэл чимээ ирэх болов уу хэмээн хүлээх
яриа чагнах яриаг чих тавин анхаарах, сонсох
гэрийн гаднаас чагнах хүний яриаг гэрийн гаднаас сэм сонсох
утас чагнах утсаар ярьж буй хүний яриаг нууцаар сонсох
үг чагнах хүний яриаг үг сэм, нууцаар сонсох