гэрийн гаднаас чагнах
хүний яриаг гэрийн гаднаас сэм сонсох