ЧАГНУУЛ

Тагнуул, чагнагч этгээд: тагнуул чагнуул [хоршоо] (нууцаар тагнан туршигч).