ЧАВХДАСТ

Чавхдас бүхий: чавхдаст хөгжим (хил буюу нумаар чавхдасыг хөдөлгөн тоглох хөгжмийн зэмсэг), дэлгэрэнгүй...

чавхдаст хөгжим чавхдас бүхий хөгжим
чавхдаст найрал хөгжим

хил хөгжмийн зэмсгээр бүрэлдсэн найрал хөгжим

чавхдаст хилт хөгжмийн зэмсэг чавхдастай, хилт буюу нумаар чавхдасыг хөдөлгөж эгшиг үүсгэх журам бүхий хөгжмийн зэмсгийн бүгд нэр
чавхдаст цохивор хөгжмийн зэмсэг чавхдасыг товших, хилдэх бус ямар нэгэн цохилуураар цохиж хэлбэлзүүлэн эгшиг үүсгэх хөгжмийн зэмсгийн бүгд нэр