чавхдаст цохивор хөгжмийн зэмсэг
чавхдасыг товших, хилдэх бус ямар нэгэн цохилуураар цохиж хэлбэлзүүлэн эгшиг үүсгэх хөгжмийн зэмсгийн бүгд нэр