ЧАВХУУРДАХ I

Шавхуурдах, ороолгох.

Ижил үг:

ЧАВХУУРДАХ II