ЧАВЧИРГАДАХ II
/ хуучирсан /
Чавчиргаар жанчих.
Ижил үг:

ЧАВЧИРГАДАХ I