ЧАВХДАХ I

1. Чавхаар харвах: болжмор чавхдах (болжмор шувууг чавхаар харвах), зурам чавхдах дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Чавхаар харвасан мэт маш хурдан гүйх - Зүг бүхэнд морьтон залуус хашхиран гууглан дайрч, зөрөн чавхдах ороо хүлэгт уурга алдан, барин дэлгэрэнгүй... М.Ширчинсүрэн. Шувуутай мод.

 

чавхдан харвах чавхаар харвах
болжмор чавхдах болжмор шувууг чавхаар харвах
зурам чавхдах зурмыг чавхаар харвах
даавуу чавхдах даавуун дээр утсаар чавхдаж ором гаргах
бугуйн дээр нь чавхдах бугуйн дээр нь няслах
үхэр чавхдах үхрийг шилбүүрдэх, ороолгох
чавхдаад хүрэх маш хурдан гүйгээд хүрэх
Ижил үг:

ЧАВХДАХ II

ЧАВХДАХ III

ЧАВХДАХ IV