ЧАВДАГ

1. Маш ховор хомс - Эр хүний нулимс хиртэй бол гардаггүй, их чавдаг ховор зүйл бөгөөд сэтгэлийн их тэсвэр тэвчээр, дэлгэрэнгүй... Н.Надмид. Бүсгүйчүүдийн батальон; чавдаг жил (юм маш ховор хомс жил), идэх уухаар чавдаг байх (идэх, уух юмаар маш ховор хомс байх);


2. Нүх, сүвээр шингэн зүйлийн дусал дуслаар тасалдан гоожих байдал;
3. Харамч, чавхуун: чавдаг зантай (харамч зантай), чавдаг харамч [хоршоо] (нарийн харамч), чавдаг дэлгэрэнгүй... [хоршоо] (маш харамч).

чавдаг жил юм маш ховор хомс жил
идэх уухаар чавдаг байх идэх, уух юмаар маш ховор хомс байх
чавдаг зантай харамч зантай
чавдаг харамч нарийн харамч
чавдаг хэвцгий

маш харамч