ЦЭРД II
/ геологи /

Цагаан цайвар өнгөтэй, тэнгисийн амьтдын шохойлог үлдэц; дун, хясаа, наанги, элсний хольц оролцсон нэг зүйл тунамал дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ЦЭРД I

ЦЭРД III: