ЦЭРД I

Бичих, зурах зэрэгт хэрэглэх зөөлөн шохой: цэрдээр бичих (зөөлөн шохойгоор бичих) - Цэрдээр дэлгэрэнгүй.... Д.Содномдорж. Түм буман хүүхэд., зөөлөн цэрд (хатуу биш шохой) - Зөөлөн цагаан цэрдээр зөндөө тоо бичжээ. Б.Жамд. Сэтгэлийн нууц.

цэрдээр бичих зөөлөн шохойгоор бичих
зөөлөн цэрд хатуу биш шохой
Ижил үг:

ЦЭРД II

ЦЭРД III: