ЦЭРД III:

цэрдийн галав (дунд төрмөлийн эриний, далан сая жил үргэлжилсэн гурав дахь галав).

Ижил үг:

ЦЭРД I

ЦЭРД II