ЦЭРДИЙХ

1. Хүн, амьтны туранхай болоод гэдэс хэвэл нь том, цэрдгэр болох: гэдэс нь цэрдийх (гэдэс нь цэрдгэр дэлгэрэнгүй...


2. Хүн, амьтны хувцасгүй, үс ноосгүй нүцгэн болох.