ЦАЙЛУУЛАХ

1. Цайлуулах, зоог бариулах;


2. Өөрөө бусдад хүндлэгдэн цай уух.