ЦАЙВАРХАН

Нэлээд цайвар: цайвархан царайтай (нэлээн цайвар царайтай).