ЦААРГАЛАХ

Цаарга зан гаргах, хойш суух, дургүйцэх: ажил хийхээс цааргалах (ажлаас хойш суух, дэлгэрэнгүй...