ЦААНАХ

Цаана байгаа, цаана буй: гэрийн цаанах (гэрийн цаана байгаа), уулын цаанах (уулын дэлгэрэнгүй...

гэрийн цаанах гэрийн цаана байгаа
уулын цаанах уулын цаана байгаа