ХЭНГЭРЭГЧ

Хэнгэрэгчин - Манайд тийнхүү олон хүн ирж очиж бужигнаж байхад, тэрхүү хэнгэрэгч лам үргэлж л ирдэг байж дэлгэрэнгүй... Ж.Дамдин. Үймээний жил.