ХЭНГЭРЭГЧИН

1. Хэнгэрэг дэлдэгч, цохигч;


2. Хэнгэрэг хийдэг хүн.