ХЭНГЭРЭГ II
/ ургамал /

Тольт өвсний өөр нэр.

Ижил үг:

ХЭНГЭРЭГ I