АВРУУЛАХ

1. Өршөөл, ач тус үзүүлэх;


2. Аврагдах; амь хэлтрэх - Нэг далд орон явсаар амь тэмцэн хахаж цацавч, амиа авруулах нэг ч үг дуугаралгүй олны төлөө үрэгдсэн гэдэг. дэлгэрэнгүй...