ХӨРЗӨН

Малын баас шээс хөлдөж дагтаршсанаас тогтсон хөр - Хөрзөнгийн халуун илчинд бие нозоорч аяганы амсар зуунгуут нойр дэлгэрэнгүй... Д.Мягмар. Тээрэмчин., хөрзөн давс (хөрлөсөн давс), хөр хөрзөн [хоршоо] (дагтаршсан хөр), бууц хөрзөн [хоршоо] (малын өтөг баас, түүний дагтаршиж хатуу болсон нь).

хөрзөн давс хөрлөсөн давс
хөр хөрзөн дагтаршсан хөр
бууц хөрзөн малын өтөг баас, түүний дагтаршиж хатуу болсон нь