БАЛЧИГ

1. Байнгын шавар, шавхай бүхий усархаг намагтай газар - Балчиг дунд ургасан бадам лянхуа цэцгийг барин ядан дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., балчиг бамбалзуур [хоршоо] (ус, шавар шавхай, намаг бүхий газар) - Ой талаар тоо томшгүй балчиг бамбалзууртай. Чехийн эртний домог тууж., шалчиг балчиг [хоршоо] (а. Ус, намаг дээгүүр явахад гарах чимээ; б. Амаа ангайн зажилж юм идэхэд гарах эвгүй чимээ), балчигт суух (машин унаа балчигт шигдэн урагшаа хойшоо хөдлөхгүй байх);


2. [шилжсэн] Бохир буртаг: балчиг болох (бохирдох);
3. Ёс суртахуун доройтох байдал: архины балчигт унах (архинаас гарч чадахгүй байх, архинд нэгмөсөн орсон).

балчиг бамбалзуур ус, шавар шавхай, намаг бүхий газар
шалчиг балчиг

а. Ус, намаг дээгүүр явахад гарах чимээ; б. Амаа ангайн зажилж юм идэхэд гарах эвгүй чимээ

балчиг болох бохирдох
балчигт суух

машин унаа балчигт шигдэн урагшаа хойшоо хөдлөхгүй байх

архины балчигт унах

архинаас гарч чадахгүй байх, архинд нэгмөсөн орсон