шалчиг балчиг

а. Ус, намаг дээгүүр явахад гарах чимээ; б. Амаа ангайн зажилж юм идэхэд гарах эвгүй чимээ