балчиг бамбалзуур
ус, шавар шавхай, намаг бүхий газар