БАЛУУН
/ ургамал /

Ширүүвтэр мөчир бүхий таваас арван хоёр сантиметр урт залаатай сөөгөнцөр.