БАЛУУ I
/ ургамал /

1. Төвөдийн өндөрлөгт ба наран ээвэр уулын хажуу сийрэг ойн дунд ургадаг, шовх үзүүртэй, урт зууван навчтай, гурваас дэлгэрэнгүй...


2. Тус модны үр.