ААГАРХАХ

Хүчиндээ эрдэх, аагархаг зан гаргах: аагархах дуртай (хүчиндээ эрдэх, омогших зантай).