БАЛГАДАХ I

Дэндүү элбэгжүү загнах: хоол ундаар балгадах (хоол ундаар элбэгжүү загнах).

Ижил үг:

БАЛГАДАХ II