АВЛИГАЛАХ

Ёс бусаар юмыг шийдвэрлэж түүндээ шан харамж болгон эд юм авах: мөнгө авлигалах (ажил үйлсийг нь дэлгэрэнгүй...

мөнгө авлигалах ажил үйлсийг нь бүтээхийн тулд хууль бусаар мөнгө авах
эд хөрөнгө авлигалах ажлаа бүтээх гэж ёс бусаар эд юм авах