ХАРМААЛАХ
/ яриа /

1. Халааслах, халаасандаа хийх;


2. [шилжсэн] Хулгай хийх.