ХАРАНХУЙДУУ

Харанхуй байрын, харанхуй маягийн - Тэр үдэш гадаа харанхуйдуу, бүгт бүдэгхэн чимээ гарах нь эвгүй байв. дэлгэрэнгүй...

харанхуйдуу танхим харанхуй байрын танхим