ХАРВА
/ амьтан /

Гол мөрөнд төрдөг, маш жижигхэн болоод өргөн нэгэн зүйл загас.