ХАРАСЧУУ
/ хуучирсан /

1. Халамжтай, хичээл зүтгэлтэй, анхааралтай;


2. Өмгөөлөн хамгаалж буй, хамгаалдаг.