ХАРАХ II

1. Арьс шир, газрын хөрс зэргийг хусах, цэвэрлэх: арьс харах (арьс хусах), шир харах дэлгэрэнгүй...


2. Харуулаар харуулдах.

арьс харах арьс хусах
шир харах шир хусах
хүрзээр харах хүрзээр хусах
газар харах газрын өнгөн хөрсийг цэвэрлэн хусах
харах хусах арьс шир зэргийг юмаар үрэх, элэх
Ижил үг:

ХАРАХ I