БАЙВАНДАХ

Төмөрлөгийг байвантай усанд дүрж, буцалган өнгөлөх: зэс байвандах (зэсийг байвантай усанд буцалгах), дэлгэрэнгүй...

зэс байвандах зэсийг байвантай усанд буцалгах
мөнгө байвандах мөнгийг байвантай усанд буцалгах