ХАМААРХАХ

1. Хамаатай болох гэж хичээх, учир холбогдолтой болох зүтгэх - Бүгдийг өөртөө хамаархах гэж зүтгэх нь хэцүү дэлгэрэнгүй... С.Пүрэв. Эргүүлэг;


2. Садан төрлийн холбоогоо илүү чухалчлан хандах - Ажил албанд бүлэрхэх, хамаархах нь улсын ажлыг хэр сайн хийх бол доо.дэлгэрэнгүй...