ХАМААТАН

Садан төрлийн хүмүүс: холын хамаатан (өөрийн ах дүүсийн хэн нэгэнтэй дам холбогдох садан төрлийн хүн) дэлгэрэнгүй...

холын хамаатан өөрийн ах дүүсийн хэн нэгэнтэй дам холбогдох садан төрлийн хүн
хамаатан садан ураг төрлийн хүмүүс
хамаатан сүлбээтэн хамаа сүлбээ бүхий хүмүүс