ХАМАГЧ I

Үхрийн хамарт уях дээс, суран гогцоо: дөр хамагч [хоршоо] (үхрийн хамрыг нүхлэн уясан дээс, суран дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХАМАГЧ II