ХАМАГЧ II

Хадсан өвс зэрэг зүйлийг хамдаг хэрэгсэл, тармуур: хамагч машин (хадсан өвс зэргийг хамах дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХАМАГЧ I