ХАМААТАХ

1. Учир холбогдолтой байх: хамаатах бүс (гадаад далайн гадаргын урсгал ус халуун хүйтэн усны зааг дэлгэрэнгүй...


2. Садан сүлбээтэй байх.