ХАМААТАЙ

1. Хамаа бүхий, хамаа ихтэй; учир холбогдолтой - Энэ бүх хэрэг явдал тантай хамаатай шүү. дэлгэрэнгүй...


2. Урдаа асуух үг аван учир холбогдолгүй гэх санаа гаргана - Түүний хийх нь танд ямар хамаатай юм бэ? С.Пүрэв. дэлгэрэнгүй...
3. Садан сүлбээтэй, хамаатан.