ХАДУУХ II

Хүнтэй зууралдаж яршиг түвэг болох.

Ижил үг:

ХАДУУХ I