ХАДАРХАГ

Хад чулуу ихтэй: хадархаг газар (хад ихтэй газар), хадархаг уул (хад чулуу ихтэй дэлгэрэнгүй...

хадархаг газар хад ихтэй газар
хадархаг уул хад чулуу ихтэй уул