ХАДАРХАН
/ түүх /

Эртний монголын нэгэн аймгийн нэр.