ХАДАХ II

Байгалийн болон таримал ургамлыг хадуур болон бусад техник хэрэгсэл ашиглан хяргах, огтлох: өвс хадах дэлгэрэнгүй...

Ижил үг:

ХАДАХ I

ХАДАХ III

ХАДАХ IV